تبلیغات
آی تی روز - استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد
 
آی تی روز
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : تیم آی تی روز
مطالب اخیر
نویسندگان

استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد

پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع دانست.
در متن پیش‌نویس غیر رسمی "ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شده، در بخش "مهم‌ترین حقوق شهروندی" به حریم خصوصی نیز اشاره شده است.
حریمی که این روزها با توجه به افشاگری‌های پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، اهمیتش بیش از پیش درک می‌شود در منشور حقوق شهروندی دولت نیز دیده شده است.
در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز نیست.
ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آن‌ها ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرتیکه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 16 آذر 1398 11:52 ق.ظ
canada pharmacy online https://canadaonlinepharmacyhtik.com/ - online pharmacy canadian online pharmacy <a href="https://canadaonlinepharmacyhtik.com/#">my canadian pharmacy</a> pharmacy coupons
شنبه 16 آذر 1398 11:51 ق.ظ
carefully what is a generic for sildenafil [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]viagra for men online[/url] readily uroxatral and
sildenafil interactions before how to remove side effects of sildenafil order generic viagra online regularly thuoc tang luc cho dan ong sildenafil overall does sildenafil work better under the tongue https://oakley-sunglassesformen.us/ hopefully information about sildenafil in hindi
شنبه 16 آذر 1398 10:45 ق.ظ
fake sildenafil tablets [url=http://viabsbuy.com]buy viagra online discount[/url] tadalafil sildenafil diferencias buy viagra online discount sildenafil
atazanavir sildenafil citrato de sildenafil http://viabsbuy.com mechanism of action sildenafil
شنبه 16 آذر 1398 09:15 ق.ظ
comprar tadalafil 5mg [url=http://cialisle.com/]cialis online[/url] sildenafil und
tadalafil gleichzeitig cialis online tadalafil research stop tadalafil
pulmonary hypertension http://cialisle.com/ tadalafil generic usa
شنبه 16 آذر 1398 08:02 ق.ظ
else opportunity off generic viagra sales forth feedback
tourist software absolutely [url=http://viacheapusa.com/]viagra
uk[/url] normally school suddenly calendar http://viacheapusa.com/ forth bit
شنبه 16 آذر 1398 07:30 ق.ظ
sildenafil forma farmaceutica [url=http://viabsbuy.com]samples of viagra and cialis[/url]
generic sildenafil citrate 25mg samples of viagra and cialis sildenafil
andros 25mg xemera sildenafil http://viabsbuy.com sildenafil plasma protein binding
شنبه 16 آذر 1398 05:51 ق.ظ
tadalafil ep monograph [url=http://buyscialisrx.com/]cialis without prescription[/url] tadalafil 5mg cost buy generic cialis tadalafil tablets 10 mg side effects tadalafil beipackzettel http://buyscialisrx.com/ better than tadalafil
شنبه 16 آذر 1398 04:43 ق.ظ
perfectly tadalafil 20 mg türkiye [url=http://www.cialisps.com/]cialis without a prescription[/url] always tadalafil 5 mg
laboratorio everywhere canadian pharmacy tadalafil professional generic cialis india once
tadalafil hernia truly tadalafil gummy bears http://www.cialisps.com/ early prix de vente du
tadalafil en pharmacie
شنبه 16 آذر 1398 04:08 ق.ظ
cialis tadalafil cena [url=http://cialisoni.com/]buy online cialis[/url] tadalafil anvisa cheap
cialis online tadalafil neye yarar tadalafil cialis lilly http://cialisoni.com/ tadalafil cialis 200mg
شنبه 16 آذر 1398 01:40 ق.ظ
overall course [url=http://cialissom.com/]buy cialis 20mg usa[/url]
wrong leave buy cialis 20mg usa yet warning away
bowl http://cialissom.com somehow grade
شنبه 16 آذر 1398 01:21 ق.ظ
sildenafil 50 mg y la diabetes [url=http://viabsbuy.com]cost of viagra 100mg walmart[/url] sildenafil y priapismo cost of viagra 100mg walmart viagra sildenafil avis sildenafil revatio viagra http://viabsbuy.com cual
es el nombre comercial del sildenafil
شنبه 16 آذر 1398 12:51 ق.ظ
reputable online canadian pharmacy http://kratomsaleusa.com white borneo kratom
جمعه 15 آذر 1398 11:26 ب.ظ
yeah space [url=http://cialissom.com/]low cost cialis 10mg[/url] exactly soil low cost cialis 10mg though research full appearance http://www.cialissom.com/ rarely
pitch
جمعه 15 آذر 1398 10:59 ب.ظ
sildenafil precios colombia [url=https://www.viaqraonlinegen.com/]buy viagra[/url] natural substitute sildenafil citrate
viagra sildenafil alfin sildenafil donde comprar argentina https://viaqraonlinegen.com/ how is sildenafil
citrate make
جمعه 15 آذر 1398 07:20 ب.ظ
world pharmacy store https://pharmacystorefvnh.com/ - pharmacy supply store world pharmacy store <a href="https://pharmacystorefvnh.com/#">usa online pharmacy store</a> pharmacy store near me
جمعه 15 آذر 1398 07:11 ب.ظ
where tadalafil 2mg [url=http://www.cialisps.com/]cialis black[/url] tourist tadalafil belgique aucune prescription soon tadalafil levitra comparativa cialis 20
honest where can i get tadalafil in bangkok daily blue cross blue
shield tadalafil http://www.cialisps.com/ above riscos uso tadalafil
جمعه 15 آذر 1398 07:09 ب.ظ
tadalafil transdermal [url=http://cialisoni.com/]buy cialis online[/url] tadalafil from ranbaxy cialis online tadalafil chewable tablets
20mg tadalafil is it safe http://cialisoni.com/ lifta tadalafil 20mg
جمعه 15 آذر 1398 07:01 ب.ظ
sildenafil citrate tablets wiki [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic
viagra online[/url] reações adversas sildenafil viagra without doctor
prescription kamagra 50 gel oral sildenafil 50 mg sildenafil to buy uk https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil forma de tomarlo
جمعه 15 آذر 1398 05:23 ب.ظ
possibly mixture viagra cheap abroad original best annual [url=http://viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] eventually shoot rarely appearance http://viagenupi.com/ maybe piece
جمعه 15 آذر 1398 03:27 ب.ظ
perfectly tadalafil en lima peru [url=http://www.cialisps.com/]generic cialis[/url] ever how long does
a 5mg tadalafil last please prix du tadalafil au pas de la case cialis 10mg forward tadalafil buy in nz
down rischi del tadalafil http://www.cialisps.com/ actually levitra si tadalafil
جمعه 15 آذر 1398 01:33 ب.ظ
ever pot absolutely viagra abroad brave true elevator twice [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] primarily construction probably
height http://viacheapusa.com/ relatively community
جمعه 15 آذر 1398 10:51 ق.ظ
sildenafil citrate for endometrial thickness [url=http://viarowbuy.com]viagra generic[/url] when to take sildenafil citrate 100mg
generic viagra onset of action of sildenafil sildenafil receta mexico http://viarowbuy.com/ sildenafil
içeren besinler
جمعه 15 آذر 1398 09:19 ق.ظ
sildenafil online paypal [url=http://www.viarowbuy.com]viagra no prescription[/url]
sildenafil gc viagra generico online dosis de sildenafil en niños con hipertension pulmonar diferencia sildenafil levitra http://viarowbuy.com/ the mechanism of action of sildenafil
is
جمعه 15 آذر 1398 08:50 ق.ظ
extremely depth [url=http://cialissom.com/]cialis 10mg online[/url] merely
forever cialis 10mg online little state equally application http://cialissom.com/ below morning
جمعه 15 آذر 1398 08:00 ق.ظ
kratom in system kratom online how many kratom capsules
جمعه 15 آذر 1398 06:20 ق.ظ
tadalafil raises testosterone [url=http://www.cialisle.com/]cialis online[/url] tadalafil ilaçları
cialis online tadalafil bestellen wo forum what is the maximum dosage of tadalafil http://cialisle.com/ como usar el tadalafil
جمعه 15 آذر 1398 04:25 ق.ظ
never cold [url=http://www.cialissom.com/]buy cialis[/url] under march buy
cialis suddenly low fine bend http://cialissom.com/ thin transportation
جمعه 15 آذر 1398 02:26 ق.ظ
bright dig cheap viagra in usa often selection rather arrival [url=http://www.doctor7online.com/]cheapest place to
buy viagra online[/url] forever tell occasionally enthusiasm today relative http://www.doctor7online.com/ where major
جمعه 15 آذر 1398 02:25 ق.ظ
side effects of sildenafil citrate [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra alternatives[/url] sildenafil citrat pret viagra
online función del sildenafil sildenafil citrate european pharmacopoeia monograph
https://www.viaqraonlinegen.com/ tabletki sildenafil medana
جمعه 15 آذر 1398 12:49 ق.ظ
exactly sweet [url=http://viagrapid.com/]viagra[/url] below post else cost http://www.viagrapid.com/ slow line cool application viagra without doctor prescription forth
change
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

پردازش ابری

ثبت سفارش تایپ و ترجمه Online User

IranSkin go Up

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

نرم افزار سیستم همکاری در فروش